Min økonomiske opvågnen

Posted in Økonomi on July 17th, 2011 by Morten Blaabjerg

#1 : At spare op

Jeg har tidligere i mit liv forvaltet min privatøkonomi og økonomiske spørgsmål iøvrigt med en skrækindjagende foragt og ligegyldighed grænsende til lemfældighed – hvilket til dels har haft sin forklaring i, at der ikke har været noget, der nær sandheden kunne karakteriseres som en egentlig økonomi. Jeg har ofte haft gode ideer, men sjældent har det – må jeg erkende – fulgtes ad med en sund interesse og fornemmelse for den økonomiske side af sagen. Jeg har beskæftiget mig med det, men det har altid været noget, som skulle overstås, for at jeg kunne komme igang med det sjove.

Min første virksomhed tjente penge – alligevel endte virksomheden i minus, fordi annoncerne var for dyre i fht. virksomhedens indtjening og indtjeningsmuligheder. Min anden virksomhed søgte at skaffe kapital og at finde investorer – men endte istedet med at skylde SKAT penge, i bøder for ikke-rettidigt indsendte nulmoms-angivelser. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig at det kunne koste virksomheden penge ikke at lave en nul-angivelse og jeg vil fraråde enhver at momsregistrere en nystartet virksomhed, hvor forretningsmodellen endnu ikke er bundsolid eller afklaret. (Selvom der sikkert kan være udmærkede fradragsmæssige fordele, hvis virksomheden har betragtelige opstartsomkostninger, som andre indlægsskrivere i den linkede Aminotråd fremhæver).

Hvorom alting er, så er jeg imidlertid nået til et punkt i mit liv, hvor jeg oplever at jeg rent faktisk har en økonomi. Dette hænger bl.a. sammen med, som en væsentlig forudsætning, at jeg har reelle faste indtægter, til forskel fra den tilværelse jeg har haft det meste af mit liv, der som oftest har båret præg af både stærkt svingende periodiske indtægter og et stærkt begrænset omkostningsniveau. Det hænger også sammen med, at jeg de seneste år har haft en bankforbindelse og bankrådgiver (i først Amagerbanken, nu fulgt med over i BankNordik), som har været i stand til at se mig som en potentielt attraktiv kunde.

Begge dele har medført at jeg er begyndt at se både mere rationelt, langsigtet og operationelt på min økonomi. Jeg lægger budgetter, for både vores fælles økonomi her i huset, og for min egen økonomi. Jeg ser min kassekredit som et produkt jeg betaler for – ikke som noget, der bekymrer mig, så længe jeg i budgettet kan se at det hænger sammen i et større perspektiv. Det er meget forskelligt fra hvordan jeg tidligere i mit liv har haft det med bankforretninger. Budgetterne hjælper mig til at tænke langsigtet, ved at se mulige indtægter i et længere tidsperspektiv, samt overveje nuværende udgifter til serverdrift, opretholdelse af domæneregistreringer med mere som investeringer i samme. Jeg tænker også mine forskellige projekter (bøger, film, artikler, webprojekter m.v.) i højere grad som aktiver, der skal udvikles, og ikke som afsluttede, ‘færdige’ projekter.

Operationelt har det været meget lærerigt for mig at oprette noget så ligetil og enkelt som en børneopsparing til min datter Alma (vi oprettede denne ca. et halvt år efter hendes fødsel og har hver måned siden da sat 250 kr ind på kontoen), og se hvordan denne i løbet af relativt få år har kunnet lægge en sund økonomisk bund, som jeg kan se at hun kan få stor glæde af når hun når dertil, hvor hun skal bruge penge til et eventuelt boligindskud, et kørekort, en jordomrejse, egen virksomhed eller andre ting hun drømmer om eller måtte komme til at drømme om. Vi opretter af samme grund nu en tilsvarende opsparing til Almas lillebror Frej, samt fælles opsparinger til ferie og bolig.

Jeg opretter også yderligere en opsparingskonto – en erhvervsopsparing.

Crimeville - et spilunivers for børn fra fra Ida Brinck-Lunds Art of Crime

#2 : Oplevelsesiværksætter

I 2008 fulgte jeg i forbindelse med Kaplak et kursus som havde overskriften Oplevelsesiværksætter, og som bestod af lige dele projektledelse/virksomhedsforståelse og investor relations, det sidste anført af IR-eksperten Lynge Blak. Formålet med kurset var bl.a. at klæde de deltagende ‘oplevelsesiværksættere’ (dvs. iværksættere indenfor ‘oplevelses-økonomien’) bedre på i fht. at tiltrække investorer og kapital, og deltagerne fik bl.a. tilbudt et såkaldt (pre- eller mini-)’springboard’ hos ConnectDenmark.

Ved forløbets afsluttende konference i København gav Ida Brinck-Lund fra Art of Crime et inspirerende oplæg, hvorfra jeg bedst husker hendes valg af selskabskonstruktion. Denne bestod (og består stadig, såvidt jeg ved) af et personligt ejet holdingselskab, som da står som ejer af et eller flere driftsselskaber, alene eller sammen med og på lige fod med øvrige investorer, som måtte komme til. Denne selskabskonstruktion har mange fordele. Det er enkelt for iværksætteren i holdingselskabet at starte nye aktiviteter eller virksomheder op, eller frasælge hele eller dele af virksomheden, alt efter behov. Kapital kan føres fra holdingsselskabet til de ejede virksomheder, og overskud kan føres op i holdingselskabet, hvorfra de kan investeres i nye virksomheder og projekter.

Jeg forestiller mig, at min erhvervsopsparing skal lægge grunden til en lignende selskabskonstruktion baseret på et personligt ejet holdingselskab, der kan håndtere mine forskellige aktiviteter. Ikke i en nær fremtid – men på sigt. Som min datters børneopsparing skal den ligge en sund økonomisk bund, der kan anvendes til at realisere fremtidige projekter og virksomheder.

flattr this!

Tags: , , , , , , , , , , , , ,